🌐

країни | Countries

CountryTemporary ProtectionSummary (UKR)Summary (EN)ID requiredGovernmental InfoBorder Crossing Points 🛂VisaRefugee HotlineAccommodation Assistance 🏠Accept Pets without tests 🐈
Yes
✅ Всі пункти пропуску на польсько-українському кордоні відкриті.
✅ All the border crossing points on the Polish-Ukrainian border are open.
No
Yes
Yes
Yes
Усі прикордонні переходи відкриті. ✅ Вишнє Немецьке ✅ Убля ✅ Veľké Slemence ❌ крім залізничного прикордонного переходу Черна-над-Тісою – Чоп. Біометричний паспорт не потрібен. Якщо біометричного паспорта немає, буде проведено індивідуальне оцінювання (потрібне посвідчення особи з фотографією).
 All border crossings are open. ✅ Vyšné Nemecké ✅ Ubľa ✅ Veľké Slemence ❌ except the railway border crossing Čierna nad Tisou - Čop. No biometric passport required. If no biometric passport present, there will be an individual assessment (some sort of photo ID required).
No
Yes
Yes
Yes
No
Yes
No
Yes
Нідерланди дозволяють громадянам України перебувати в Німеччині до 6 місяців. Зараз заявки про надання притулку призупинено, але уряд планує полегшити продовження тимчасових віз. Біженцям просимо/настійно радимо зв’язатися з IND (Служба імміграції та натуралізації) після прибуття.
The Netherlands allows Ukrainian citizens to stay in NL for up to 6 months. Asylum applications are currently paused but the government plans to make it easy to extend temporary visas. Refugees are requested/strongly advised to contact IND (Immigration and Naturalization Service) upon arrival.
No
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Ви можете в’їхати до Греції, дотримуючись наведених нижче процедур: 1. Власники біометричного паспорта України можуть в’їжджати через усі пункти в’їзду (наземний та повітряний) з максимальним терміном перебування 90 днів. 2. Власники паспорта України без біометричних ознак (старого типу) можуть в'їжджати з усіх пунктів в'їзду; потрібна транзитна віза з максимальним терміном перебування 90 днів. Увага: у вищевказаних випадках Національна поліція поставить у ваш паспорт штамп із датою в’їзду 3. Громадяни України, які не мають проїзних документів, можуть потрапити лише з відділу паспортного контролю в Промахоні (тел. 0030-23230 41079), де вам видадуть документ співробітники Посольства України в Греції. Ця процедура дозволяє залишатися максимум 90 днів. 4. Якщо у ваших дітей немає проїзних документів, працівники Національної поліції зазначають під штампом про в’їзд у власний паспорт кількість неповнолітніх дітей, яких ви супроводжуєте. Увага: в цьому випадку вам доведеться пред'явити довідку про сімейний стан або свідоцтво про народження ваших дітей. Якщо у вас немає жодного з цих документів, необхідно заповнити та подати урочисту декларацію із зазначенням кількості дітей, їх ім’я, прізвища, статі та дати народження.
You may enter Greece by following the procedures below: 1. Holders of a Ukrainian biometric passport may enter through all entry points (land and air) with a maximum stay of 90 days. 2. Holders of a Ukrainian passport without biometric features (old type) may enter from all entry points; a transit visa is required with a maximum stay of 90 days. Attention: for the above cases, the National Police will stamp your passport with the date of entry 3. Ukrainian citizens who do not have travel documents may enter only from the Passport Control Department in Promahon (tel. 0030-23230 41079) where you will be issued a document by the staff of the Ukrainian Embassy in Greece. This procedure allows you to stay for a maximum of 90 days. 4. In case your children do not have travel documents, National Police officials will note under the entry stamp on your own passport the number of minor children you are accompanying. Attention: in this case, you will have to show a certificate of marital status or a birth certificate of your children. If you do not have either of these documents, you must complete and submit a solemn declaration stating the number of children, their first name, surname, gender and date of birth.
No
Yes
🇵🇹
Portugal
Yes
🇧🇬
Bulgaria
Yes
Yes
🇮🇪
Ireland
Yes
Yes
🇮🇹
Italy
Yes
🇸🇮
Slovenia
Yes
🇩🇰
Denmark
Yes
🇧🇪
Belgium
Yes
🇱🇻
Latvia
Yes
🇨🇿
Czech Republic
Yes
Для українців, які хочуть тимчасово приїхати до Канади, ми створимо Канадсько-український дозвіл на екстрені подорожі, доступний для осіб, які тікають з України. Кількість українців, які зможуть подати заявку, не буде обмежена. Це найшвидший, найбезпечніший та найефективніший спосіб для українців приїхати до Канади та усуває багато звичайних візових вимог. Усі громадяни України зможуть подати заявку за цим новим шляхом, і, доки не буде перевірена інформація та безпека, їхнє перебування в Канаді може бути продовжено щонайменше на 2 роки. Ми прагнемо відкрити розширений шлях для подачі заявок за 2 тижні, а тим часом ми продовжуємо заохочувати українців подавати заявки через усі програми, і їхні заявки будуть пріоритетними. Усі українці, які приїдуть до Канади в рамках цих заходів, матимуть право подавати документи на відкриті дозволи на роботу, що полегшить роботодавцям швидке працевлаштування громадян України. Як повідомлялося раніше, IRCC видасть відкриті дозволи на роботу українським відвідувачам, працівникам і студентам, які зараз перебувають у Канаді і не можуть безпечно повернутися додому.
For Ukrainians who want to come to Canada temporarily, we will create a Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel, available for individuals fleeing Ukraine. There will be no limit to the number of Ukrainians who can apply. This is the fastest, safest, and most efficient way for Ukrainians to come to Canada and eliminates many of the normal visa requirements. All Ukrainian nationals will be able to apply through this new path, and, pending background check and security screening, their stay in Canada could be extended by at least 2 years. We aim to have the extended pathway open for applications in 2 weeks, and, in the interim, we continue to encourage Ukrainians to apply through all programs, and their applications will be prioritized. All Ukrainians who come to Canada as part of these measures will be eligible to apply for open work permits, making it easier for employers to quickly hire Ukrainian nationals. As previously announced, IRCC will issue open work permits to Ukrainian visitors, workers and students who are currently in Canada and cannot safely go home.
No
🇬🇧
United Kingdom
🇲🇩
Moldova
🇧🇾
Belarus
🇷🇺
Russia
🇨🇭
Switzerland